Startsida Umeå kommun

Utbildningar, konferenser

En viktig del i ett långsiktigt trygghetsskapande och drog- och brottsförebyggande arbete är utbildning och kunskapsspridning. UmeBrå arrangerar därför konferenser och utbildningar, själva och i samverkan med andra aktörer.

UmeBrå-forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete. Nästa UmeBrå-forum äger rum under våren 2020.

Läs mer om UmeBrå-forum

Aktuella konferenser och utbildningar

Hur pratar vi med ungdomar om cannabis?

Cannabisutbildning i två delar som vänder sig till dig som träffar ungdomar i ditt arbete, till exempel inom skolan, socialtjänsten, Fritid unga eller Region Västerbotten. Du kan välja att gå på ett eller båda tillfällena. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få konkreta tips och idéer som man kan använda sig av i samtal om droger med ungdomar.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se