Startsida Umeå kommun

Utbildningar, konferenser

En viktig del i ett långsiktigt trygghetsskapande och drog- och brottsförebyggande arbete är utbildning och kunskapsspridning. UmeBrå arrangerar därför konferenser och utbildningar, själva och i samverkan med andra aktörer.

UmeBrå-forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete. Nästa UmeBrå-forum äger rum hösten 2019, mer information kommer inom kort.

Läs mer om UmeBrå-forum

Aktuella konferenser och utbildningar

Ta ställning! Verktyg för att motverka prostitution och människohandel med sexuella ändamål

En utbildning för dig inom hotell- eller taxibranschen med syfte är att ge verktyg för att upptäcka och agera vid misstanke om prostitution eller människohandel med sexuella ändamål.

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se