Startsida Umeå kommun

UmeBrå-forum

Nästa UmeBrå-forum äger rum förmiddagen måndag 21 oktober i Mimersalen på Elite Hotel Mimer. Temat är 'Kan vi i Umeå förebygga social oro'? Läs mer och anmäl dig.

Om UmeBrå-forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. Vi ser gärna en bredd av organisationer där några arbetar övergripande medan andra är verksamma lokalt i olika delar av Umeå kommun.

UmeBrås styrgrupp vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att UmeBrå bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Sidan har granskats 2019-09-13

Sidans kortadress: www.umea.se/umebraforum