Startsida Umeå kommun

Hastigheten spelar stor roll

Det kan vara lika farligt att köra för fort som att falla utför ett stup eller från ett högt hus. Vi uppfattar inte automatiskt hastigheten som farlig när vi åker bil. Det beror på att människohjärnan fortfarande reagerar som om vi levde på stenåldern. Våra gener har inte hunnit anpassa sig till utvecklingen. Därför inser vi direkt faran med att falla från en höjd, men inte hur farligt det skulle vara att krocka i 90 km/tim.  

Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor överhuvudtaget inträffar.

Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100–150 liv sparas varje år. En lägre medelhastighet för även med sig andra fördelar, som minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus