Startsida Umeå kommun

Eldningsförbudet är upphävt

Från söndag 11 augusti klockan 09.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda i skog och mark.

Brandförsvaret uppmanar ändå till fortsatt försiktighet. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Du hittar alltid aktuell information om eldningsförbud på www.umea.se/eldningsforbud

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
umeabrandforsvar@umea.se
090-16 22 00