Startsida Umeå kommun
Eldningsförbud, illustration: tre symboler; en röd överkorsad eldslåga och två gröna illustrationer med eldstad utomhus och friluftskök

Eldningsförbud på Holmön

På grund av hög brandrisk gäller eldningsförbud på Holmön i Umeå kommun. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark på Holmön från och med 11 juni. Andra delar av Umeå kommun berörs inte av förbudet.

I skog och mark får du endast använda iordningställda grillplatser, till exempel en cement­ring med bred markyta med grus runt om. Du får använda frilufts­kök, men inte engångsgrillar och portabla grillar i skog och mark.

Förbudet gäller tills vidare.
Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Läs mer om vad förbudet innebär på www.umea.se/eldningsforbud.
Där hittar du alltid aktuell information om eldningsförbud i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner.

Fire ban – open flame prohibition

It is forbidden to light fires and to grill in the forest and on open land on Holmön. You may cook and grill in designated grilling areas, or use a camping stove.

The ban applies until further notice. Please note that it is your duty to keep yourself up-to-date regarding the rules that apply.

Kontakt

Frågor om eldningsförbud

Umeåregionens brandförsvar
umeabrandforsvar@umea.se
090-16 22 00

Frågor om bränder

Använd 113 13 för att ställa frågor och få information om skogsbränder, använd inte larmnumret 112.

Använd bara 112 för att larma om du upptäcker en faktisk brand och ser lågor.

Vid brand, följ Sveriges Radio P4 för att få aktuell information.

Sprid information

Hjälp gärna till att sprida information om eldningsförbud!

Det är viktigt att budskapet du för vidare är det som meddelas på www.umea.se/eldningsforbud och att du är tydlig med i vilket område eldningsförbudet gäller.

Du kan till exempel prata med grannar, vänner och bekanta som är berörda.

Du kan också sätta upp varningsanslag på grillplatser och andra ställen där folk vistas i skog och mark.

Anslag om eldningsförbud (pdf)

Om du sätter upp anslag måste du ta ner det när eldningsförbudet inte längre gäller.