Startsida Umeå kommun

Eldningsförbud upphävt utom på Holmön

Från fredag 3 juli klockan 14.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Men, det råder fortfarande eldningsförbud lokalt på Holmön.

Brandförsvaret uppmanar till fortsatt försiktighet. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Förbud på Holmön

För Holmön gäller att i skog och mark får du endast använda iordningställda grillplatser, till exempel en cement­ring med bred markyta med grus runt om. Du får använda frilufts­kök, men inte engångsgrillar och portabla grillar i skog och mark.

Förbudet gäller tills vidare. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Läs mer om vad förbudet innebär på www.umea.se/eldningsforbud. Där hittar du alltid aktuell information om eldningsförbud i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner.

Kontakt

Frågor om eldningsförbud

Umeåregionens brandförsvar
umeabrandforsvar@umea.se
090-16 22 00

Frågor om bränder

Använd 113 13 för att ställa frågor och få information om skogsbränder, använd inte larmnumret 112.

Använd bara 112 för att larma om du upptäcker en faktisk brand och ser lågor.

Vid brand, följ Sveriges Radio P4 för att få aktuell information.