Startsida Umeå kommun

Läget stabiliserat i översvämmade områden

Under lördagseftermiddagen har läget för översvämning på Haga och Rödäng stabiliserats. Personal från Umeå kommun fortsätter att bevaka områdena under det närmaste dygnet.

– Det vi kan säga just nu är att vattennivåerna i de båda områdena håller på att sjunka, även om de fortfarande är höga. Det finns vissa lågpunkter, cykeltunnlar med mera, där det fortfarande finns mycket vatten. Vi fortsätter att arbeta med detta under kvällen och natten till dess vi är klara, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Vattennivåerna på Haga sjunker allteftersom. Den damm på Haga som har varit översvämmad har fortfarande ett högt vattenstånd, men i den liksom i den anslutande bäcken i området har vattnet börjat sjunka. På Mariehemsängarna är det också mycket vatten, men där är inga fastigheter berörda.

Invallning på Rödäng

Inflödet av vatten i bostadsområdet på Rödäng är stoppat med hjälp av invallning. Men, det är fortfarande hög vattennivå i Tvärån och den behöver sjunka lite till för att vattnet i bostadsområdet ska kunna sjunka undan helt. Det gör att vissa tunnlar och gatupartier fortfarande är översvämmade. Bedömningen är att Tvärån kommer att nå önskad nivå under kvällen.

Brandförsvaret har avvecklat stabsläget och avslutat arbetet på plats. Umeå kommuns avdelning Gator och parker kommer att finnas kvar och ha beredskap i berörda områden under det närmaste dygnet.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se