Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter

Brandförsvarets växel
090-16 22 00
Kvällar och helger: 090-16 22 20
Presskontakt vid insatser: 090-16 22 44

Fax
090-77 03 92

Fax adm
090-13 18 75

Organisationsnummer, Umeå kommun

212000-2627

Mejl
umeabrandforsvar@umea.se

Besöksadress
Brandstationen
Signalvägen 14

Postadress
Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Fakturaadress
Umeå kommun
FE 3579
838 81 Frösön

Bild av Brandstationen i Umeå

Bild av Brandstationen i Umeå