Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter

Brandförsvarets växel
090-16 22 00
Kvällar och helger: 090-16 22 20
Presskontakt vid insatser: 090-16 22 44

Fax
090-77 03 92

Fax adm
090-13 18 75

Organisationsnummer, Umeå kommun

212000-2627

Mejl
umeabrandforsvar@umea.se

Besöksadress
Brandstationen
Signalvägen 14

Postadress
Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Fakturaadress
Umeå kommun
FE 3579
838 81 Frösön

Bild av Brandstationen i Umeå

Bild av Brandstationen i Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.