Startsida Umeå kommun

Utbildningar hos Umeåregionens brandförsvar

En viktig del i att vara en säker kommun är att utbilda allmänheten för att kunna förhindra eller begränsa skador på grund av olyckor. Umeå kommun har som mål att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom två minuter från det att en olycka upptäcks.

Utbildningar vi erbjuder

För tillfället erbjuder vi följande utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen:

Vi har tidigare haft utbildningar i grundläggande brandskydd. På grund av ändrade förutsättningar för verksamheten kan vi inte erbjuda den utbildningen under en period framöver.

Utbildning till barn i skolan

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2 i brandkunskap. Under en vecka varje år bjuds även alla förskoleklasser i kommunen in till brandstationen. Barnen får då lära sig att ringa 112, prova att krypa i mörker och självklart får alla åka brandbil.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se