Startsida Umeå kommun

Föreståndare, hantering av brandfarliga varor i mindre omfattning

Mål

Kursen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning som till exempel gashantering på restaurang, skola eller verkstad.

Övergripande innehåll

 • Lagar och regler
  Vad säger lagen om brandfarliga varor, hantering och förvaring av dessa.
 • Fysikaliska egenskaper och risker
  Vilka egenskaper används för att beskriva brandfarliga varor, vad betyder de och hur påverkas riskbilden i verksamheten.
 • Tillståndsprocessen
  Vad behöver man söka tillstånd för och hur går detta till.
 • Föreståndare för brandfarlig vara
  Vilket ansvar och vilka befogenheter har en föreståndare för brandfarlig vara.
 • Rutiner och klassningsplaner
  Vilka rutiner ska finnas framtagna vid hantering av brandfarlig vara och vad är en klassningsplan.
 • Praktisk övning
  Hur fungerar en handbrandsläckare och hur gör man om det brinner i någons kläder.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

6 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus