Startsida Umeå kommun

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Mål

  • Att kunna agera vid hjärtstopp
  • Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar

Kursinnehåll

Hjärt-lungräddning

Medvetslös med onormal eller ingen andning
Hjärt-lungräddning
Hjärtstartare
Luftvägsstopp 

Sjukdomsfall och olyckor

Hjärtinfarkt
Stroke
Diabetes
Yttre blödning
Inre blödning
Cirkulationssvikt
Allergisk reaktion
Brännskada
Krampanfall och epilepsi
Nack-och ryggskada

Kurslängd

4 timmar

Målgrupp

Personal och företagsgrupper

Förkunskapskrav

Du ska ha läst in kursboken som lånas ut av Umeregionens brandförsvar 1–2 veckor innan kursstart. Boken återlämnas vid kurstillfället.

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus