Startsida Umeå kommun

Grundläggande brandskyddsutbildning

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om brands uppkomst, hur du förebygger brand och hur du ska agera i händelse av brand.

Övergripande innehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
  Vad säger lagen om ansvar och skyldigheter när det gäller brandskydd.
 • Brandorsaker
  Vilka är de vanligaste orsakerna till brand.
 • Brands uppkomst och spridning
  Hur uppkommer en brand, hur snabbt utvecklas den och kan vi förhindra spridning av brand.
 • Förebygga brand
  Hur kan man minska risken för bränder.
 • Agera rätt vid brand
  Hur gör man om man upptäcker en brand.
 • Praktisk övning
  Hur fungerar en handbrandsläckare och hur gör man om det brinner i någons kläder.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

3 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 11
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus