Startsida Umeå kommun

Heta arbeten

Mål

Kursen ger dig kunskap att förebygga brand vid Heta Arbeten och kunna tillämpa säkerhetsreglerna för Heta arbeten.

Kursen följer Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten. Certifikat utfärdas efter att kursen genomförts med godkänt resultat och godkänt kursprov.

Övergripande innehåll

 • Lagar och försäkringsvillkor
  Vilka lagar gäller för Heta Arbeten och vilka krav ställer försäkringsbolagen.
 • Organisation och ansvar
  Vilka tillstånd behöver finnas och vem ansvarar för vad vid Heta arbeten.
 • Brandkunskap
  Hur uppkommer en brand, hur snabbt utvecklas den och kan vi förhindra spridning av brand.
 • Riskbedömning
  Vilka är riskerna vid Heta Arbeten och vad behöver man titta på för att göra en bra riskbedömning.
 • Säkerhetsregler
  Vilka är de olika säkerhetsregler för Heta Arbeten och vad innebär de.
 • Praktisk övning
  Hur fungerar en handbrandsläckare.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

Cirka 7 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Information

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus