Startsida Umeå kommun

Hjärt- och lungräddning

Mål

Kursen ger dig kunskap att kunna agera på rätt sätt vid ett hjärtstopp.

Övergripande innehåll

 • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  Vad är ett hjärtstopp och hur kan man på bästa sätt öka chanserna för överlevnad hos en person med hjärtstopp.
 • Stabilt sidoläge
  När behöver en person läggas i stabilt sidoläge och hur går detta till.
 • Luftvägsstopp
  Hur hjälper man en person som drabbats av luftvägsstopp.
 • Defibrillator
  Vad är en defibrillator och hur fungerar den.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

2 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus