Startsida Umeå kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Mål

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete i din verksamhet.

Övergripande innehåll

 • Förebygga brand
  Hur kan man minska risken för bränder utifrån kunskap om verksamhet, brandrisker och byggnadstekniskt brandskydd.
 • Lagen om skydd mot olyckor
  Vad säger lagen om SBA och hur det ska bedrivas.
 • Vad är SBA
  Hur fungerar SBA i praktiken och vilka verktyg kan man använda för att underlätta sitt brandskyddsarbete.
 • Varför behövs SBA
  Finns det behov av bra fungerande SBA i verksamheter eller är detta en pappersprodukt.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

3 timmar

Anmälan, kursdatum och kostnad

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats. Där finns även aktuella kursdatum och prisuppgift.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 06
utbildning.brandforsvaret@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus