Startsida Umeå kommun

Misstanke om att barn eller någon annan far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att någon far illa. En anmälan om oro, en så kallad orosanmälan, gör du för personens bästa, för att uppmärksamma om personen kan befinna sig i en situation där det behövs stöd. När du gör en anmälan tar socialtjänsten ställning till om en utredning ska inledas eller inte. En utredning innebär att socialtjänsten undersöker om behov av stöd finns. Om anmälan gäller ett barn innebär en utredning att socialtjänsten tillsammans med barnet och dennes vårdnadshavare undersöker om behov av stöd finns.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anmälan från privatpersoner

För att göra en anmälan kan du välja mellan att ringa socialtjänstens mottagningsenhet, använda vår e-tjänst eller skicka ett brev med posten.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn eller andra detaljer om dig själv som gör att din identitet kan avslöjas när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att ditt namn kan framgå från exempelvis din mejladress.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

E-tjänst Anmälan från privatpersoner

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan ska göras skriftligt och skickas till socialtjänstens mottagningsenhet, Box 3045, 903 02 Umeå. Du kan också lämna anmälan med hjälp av en blankett. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand eller skickas in elektroniskt.

E-tjänst Anmälan från professionella

Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan anmälan skickas.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Socialtjänstlagen

Alla som arbetar med barn har en skyldighet (enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen) att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.

Socialtjänstlagen i sin helhet 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus