Startsida Umeå kommun

Hjälp och stöd när du upplevt våld i nära relationer

Du kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet dagtid vardagar samt socialjouren efter ordinarie kontorstid (090-16 30 50) eller polisen (114 14) för att få stöd och hjälp när du upplevt våld i nära relationer. Är det akut ring 112.

Kvinnofridsmottagningen

Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål kan du kontakta kvinnofridsmottagningen för stöd och hjälp. Ring 020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym. På kvinnofridsmottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd samt förmedling av skyddsåtgärder. Kvinnofridsmottagningen är en del av Centrum mot våld.

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och pojkars fysiska, psykiska och sexuella våld kan få stöd av Kvinno- och tjejjouren i Umeå. De stöttar också kvinnor och tjejer som utsatts för våld i lesbiska relationer. De kan bland annat erbjuda samtalsstöd över telefon och vid besök, juridisk rådgivning, stöd vid kontakt med myndigheter samt skyddat boende. Ring 090-77 97 00 eller mejla mail@kvinnojoureniumea.se.
Läs mer om Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Kvinnojouren

Våldsutsatta kvinnor med missbruk samt kvinnor som lever i en missbruksmiljö med psykisk- och/eller fysisk ohälsa, hemlöshet, osäkert boende, arbetslöshet eller annan social utsatthet kan få stöd av öppen gemenskaps kvinnojour. Ring 070-831 50 53 eller mejla kvinnojouren@oppengemenskap.se

Mansmottagningen

Om du har svårt att kontrollera din ilska, har använt någon form av våld mot din partner och inte vill göra det igen, inte har använt våld men är rädd för att det skall ske eller är orolig för att barnen därför far illa kan du ringa Mansmottagningen på telefon 020-245 245. Mansmottagningen är en del av Centrum mot våld.
Läs mer om Mansmottagningen

Stöd till barn

Om du misstänker att ett barn utsatts för ett brott eller på annat sätt far illa, anmäl det till socialtjänsten. Misstänker du brott, gör en polisanmälan. 

Barn som upplevt våld i nära relationer kan få hjälp att bearbeta sina upplevelser genom enskilda samtal enligt tappanmodellen. Centrum mot våld erbjuder även stöd i grupp.

Ring 090-16 58 55, 090-16 58 76 eller 090-16 58 89.
Alternativt mejla till trappan@umea.se
Läs mer om stöd till barn

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet
090-16 10 02

Polisen
114 14

Är det akut? Ring 112

Mer information

På polisens informationssida om våld i nära relationer kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig.

Länkar

Umeå kvinnojour
090-77 97 00
www.kvinnojoureniumea.se

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Våld i hbt-relationer
RFSL:s brottsofferjour

Jag vill veta - om barns rättigheter vid brott

Vanliga varningssignaler
Det finns några vanliga varningssignaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i en relation. På RFSLs webbplats finns listan "Är du utsatt för våld?" med frågor som kan hjälpa dig att se de vanligaste varningssignalerna.

Sidan har granskats 2019-09-20

Sidans kortadress: www.umea.se/vald