Startsida Umeå kommun

Hedersvåld, heder

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa, eller där du utsätts för fysiskt eller psykiskt våld för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott som går under begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.

Hjälp och stöd när du  blivit utsatt för hedersvåld

Du kan kontakta socialtjänsten eller polisen för att få stöd och hjälp. Är det akut ring 112.

Socialtjänstens mottagningsenhet: Ring 090-16 10 02
Polisen: Besök polisstationen eller ring 114 14. Är det akut ring 112.

Länkar

Besök Brottsofferjourernas riksförbund, Hedersförtryck eller UMO — Ungdomsmottagningen på nätet för att läsa mer om heder.

polisen.se hittar du information om vad du kan göra om du är utsatt för hedersrelaterat brott.

Är du orolig för en utlandsresa? Du kan kontakta svenska myndigheter innan du reser. Läs mer på regeringskansliets webbsida om familjekonflikt och familjerelaterat våld i utlandet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus