Startsida Umeå kommun

Kvinnofridsmottagningen

Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål kan du kontakta kvinnofridsmottagningen för stöd och hjälp. Ring 020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym.

På kvinnofridsmottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd, förmedling av skyddsåtgärder samt möjlighet att göra en polisanmälan. Kvinnofridsmottagningen drivs i samarbete med Region Västerbotten och är en del av Centrum mot våld.

Kontakt

020-410 420
kvinnofrid@umea.se

Bra att veta

Våld - Definition
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Isdal, Per (2001)

Läs mer om
Sekretess och behandling av personuppgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus