Startsida Umeå kommun

Trafik och infrastruktur

Här kan du se hur du färdas hit och härifrån med buss, flyg, båt eller tåg. Du kan också läsa om hur renhållning och snöröjning säkrar Umeås gator och välutbyggda gång- och cykelvägar. Du kan också läsa om hur du söker tillstånd för att hyra allmänna platser.

Nyheter

RSS-flöde

Sidan har granskats 2020-06-29

Sidans kortadress: www.umea.se/trafik