Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för trafik och infrastruktur

Här finns aktuella och tidigare nyheter om trafik och infrastruktur. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus