Startsida Umeå kommun

Dialog på Östra Ersboda gav många förslag

I juni genomfördes en dialog om gatu- och parkarbeten på Östra Ersboda. De som deltog kom med många synpunkter och förslag och en hel del av detta har nu genomförts.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Först ut under 2017 var Östra Ersboda och Holmsund.

­­– De som bor på Östra Ersboda hade många bra synpunkter och förslag som vi nu har sammanställt. Vi har även lagt till de åtgärder som vi redan hade planerat i området. Det har bland annat blivit ny beläggning på några gator, gång- och cykelvägar, punktåtgärder längs Byttgränd och ny belysning på flera ställen, berättar Donald Näs, projektledare, Umeå kommun.

Önskemål om julgran och dansbana

Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att kunna engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Önskemålen på Östra Ersboda handlade till exempel om uteschack och julgran vid Folkets Hus samt picknickbord och dansbana på Ersbodaängarna.

– Just kring Folkets hus finns många önskemål om att få en fin mötesplats med aktiviteter för alla som bor i området. Det pågår därför en utredning för hur utemiljön kring Folkets Hus ska rustas upp, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

De mer omfattande insatserna genomförs inte i år, utan ses över och tas med i planeringen inför kommande år.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.