Startsida Umeå kommun
Karta över arbetsområde när gång- och cykelbron vid Strömpilen renoveras

Arbetsområde för renovering av gång- och cykelbron vid Strömpilen

Gång- och cykelbron vid Strömpilen renoveras

Gång- och cykelbron mellan Kolvaktargränd och Strömpilsplatsen ska renoveras. Räckena ska repareras och hela bron ska målas. Arbetet tar cirka två månader.

Bron kommer att vara öppen för cykeltrafik hela tiden. Framkomligheten blir något begränsad då arbetet sker på en halva av bron i taget. Du som använder bron, vänligen respektera avspärrningarna. Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar på platsen och visar hänsyn.

Kontakt

Umeå kommun
Amanda Arnö
gatuingenjör
090-16 13 43
amanda.arno@umea.se

NCC
Elias Wallgren
projektledare
070-231 97 20
elias.wallgren@ncc.se