Startsida Umeå kommun

Hur är det att cykla i Umeå?

Är du cyklist i Umeå och vill vara med och påverka cykling i staden får du gärna delta i Cykelfrämjandets webbenkät, Cyklistvelometern. Det är en öppen webenkät där du kan tycka till om möjligheterna att cykla i kommunen. Enkäten riktar sig till alla som cyklar varje dag såväl som någon gång då och då.

Du som svarar på enkäten kan också välja att vara med i ”panelen” för framtida utskick av cykelenkäter. Genom att delta i panelen kan du ge ditt perspektiv på cyklandet i Umeå kommun. Om tillräckligt många deltar i panelen kommer vi att kunna få en återkoppling från Cykelfrämjandet på hur cyklister upplever just vår kommunens arbete med cykling.

Läs mer och delta i enkäten www.enkatfabriken.se/cyklistvelometern

Kontakt

Gator och parker
gatorochparker@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.