Startsida Umeå kommun

Lämna inte kläder vid stängda textilinsamlingskärl

När textilinsamlingskärl vid återvinningsstationer är stängda är det inte tillåtet att lämna klädkassar utanför. Vänligen, respektera anslag som finns uppsatta på tillfälligt stängda insamlingskärlen.

På grund av coronapandemin har organisationer som samlar in kläder och inredning tvingats stänga sina textilinsamlingskärl.

Det är bättre att sälja eller ge bort hela kläder än att kasta bort dem. Men, om kläder ska kastas: Lägg dem i en genomskinlig sopsäck, ta dem till en återvinningscentral och sortera som brännbart.

Kolla vad som gäller på respektive organisations webbplats.

Kontakt

Felanmälan via webbformulär: www.umea.se/felanmälan 

Via mobilapp: Felanmälan Umeå kommun

Gator och parker
gatorochparker@umea.se