Startsida Umeå kommun

Morkullevägen delvis avstängd

Morkullevägen behöver anpassas till dagens fordon och därför kommer gatan att sänkas under gång- och cykelbron. Gatan stängs av med en väghalva i taget under perioden 920 september. Trafiken regleras med trafikljus.

Morkullevägen kommer att vara öppen för trafik, men med begränsad framkomlighet. Det krävs försiktighet och hänsyn för att genomföra vägarbete utan fara för arbetare, trafikanter och omgivning. För allas säkerhet, respektera avstängningar och kör försiktigt, eller välj en annan väg när det är möjligt.

Bild på sträckan som berörs av arbetet

Sträckan som byggs om.

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se