Startsida Umeå kommun
Karta över ombyggnad av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet

Ombyggnad av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet. Klicka för större bild.

Ridvägen byggs om

Nu startar utvecklingen av Östra Dragonfältet. Först ut är Ridvägen där alla ledningar under mark måste flyttas för att andra byggprojekt ska kunna genomföras. Det blir bland annat fler bostäder och en förbättring av gatustrukturen med fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet på Ridvägen börjar 1 juni och beräknas vara klart hösten 2021.

Anledningen till att Ridvägen är först ut är att ledningar under mark måste flyttas för att andra byggprojekt ska kunna genomföras. Samtidigt får Ridvägen en mer stadsmässig form där gång- och cykelbanor binds samman med övriga stan.

Öppen för behörig trafik och begränsad framkomlighet

Ridvägen kommer endast vara öppen för behörig trafik till de berörda fastigheterna. Framkomligheten kommer att vara begränsad för alla trafikslag. Annan trafik kommer att ledas om till närliggande gator (se karta).

Nya lägen för busshållplatser från 14 juni 2020

Länstrafikens hållplatser får nya lägen på Vännäsvägen och Hissjövägen för att tillgodose resenärernas målpunkter. Mer information kommer att finnas på www.tabussen.nu när det blir aktuellt.

Nya lägenheter, parkeringshus och renoverade byggnader

Utvecklingen av Östra Dragonfältet innehåller flera delar. Bostaden ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Upab ska bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset. Arbetena sker i etapper och allt beräknas vara klart i början av 2023. Utvecklingen av Östra Dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av bostäder.

Tidplan och mer information finns på www.umea.se/ostradragonfaltet.

Kontakt

Hanna Malm
projektledare, gatuombyggnad
(frågor om ombyggnaden av Ridvägen)
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare
(frågor om stallarna och parkeringarna på stadshusområdet)
Fastighet
090-16 23 33
erik.lindberg@umea.se

Bostaden AB
(frågor om lägenhetshusen)
Berndt Elstig
projektansvarig
090-17 75 40 berndt.elstig@bostaden.umea.se

Upab
(frågor om parkeringshuset)
Claes Brannelid
fastighetschef
090-16 20 33 claes.brannelid@umea.se