Startsida Umeå kommun
Bild på cyklande barn.

Skolbarn går och cyklar för miljön

30 av kommunens skolor kommer att gå och cykla för att aktivt delta i klimat- och miljökampen. Målet är att fler tar sig till skolan på ett hållbart sätt och att eleverna får röra på sig mer. Samtidigt förbättras trafiksituationen runt skolorna. Det är tredje gången som Umeå kommun deltar i Trafikkalenderns kampanj.

Ett rekordstort antal av kommunens skolor, 30 låg- och mellanstadieskolor, har anmält sig att delta i arbetet för hållbara färdsätt i Trafikkalenderns kampanj ”Gå och cykla”.

Kampanjen genomförs under två valfria veckor under september och oktober. Målsättningen är att fler ska åka hållbart till skolorna, eleverna får rör på sig, ett aktivt deltagande i klimat- och miljökampen samt att trafiksituation förbättras runt skolorna. Eleverna målar en prick om de går, cyklar eller åker buss till och från skolan. Ju fler prickar desto bättre!

Kontakt

Karola Fors
trafikplanerare
Umeå kommun
090-161397
karola.fors@umea.se