Startsida Umeå kommun
Mamma och barn som cyklar

Skolbarn går och cyklar för miljön

39 av kommunens skolor kommer att gå och cykla för att aktivt delta i klimat- och miljökampen. Målet är att fler tar sig till skolan på ett hållbart sätt och att eleverna får röra på sig mer. Samtidigt förbättras trafiksituationen runt skolorna.

Ett rekordstort antal av kommunens skolor har anmält sig att delta i arbetet för hållbara färdsätt via Trafikkalendern. 39 av kommunens låg- och mellanstadieskolor har anmält sig för att delta i kampanjen "Gå och cykla" som genomförs under två valfria veckor under september och oktober. Ännu finns chansen för fler skolor att delta, sista datum för anmälan är 19 oktober.

Målsättningen är att fler ska åka hållbart till skolorna, eleverna får röra på sig, ett aktivt deltagande i klimat- och miljökampen samt att trafiksituation förbättras runt skolorna. Eleverna målar en prick om de går, cyklar eller åker buss till och från skolan. Ju fler prickar desto bättre.

Gå och cykla för att minska trängseln

Det är alltid bra att gå och cykla och just nu är det extra bra. Även bussen är ett hållbart alternativ i kampanjen, men det är bra om de som kan gå och cykla gör det under rådande omständigheter. På så sätt kan de som är hänvisade till kollektivtrafiken och saknar alternativ resa med mindre risk för trängsel och smittspridning av coronaviruset.

De elever som inte har möjlighet att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken utan får skjuts av en vuxen kan också delta i ”Gå & cykla till skolan”. Genom att släppa av barnet lite längre från skolan så kan de gå sista biten, alternativt att man går tillsammans med barnet. På så sätt minskas antalet bilar och därmed trängseln kring skolorna.

Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se