Startsida Umeå kommun
Snöröjning av gång- och cykelväg

Vilka vägar snöröjs först?

När det snöar mycket tar det tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Prioriterade gång- och cykelvägar och gator röjs i första hand. Ta reda på var prioriterade stråk går och hur du enklast tar dig fram till dem, det underlättar när du ska ta dig till jobbet eller skolan.

Efter prioriterade stråk plogas övriga gator och gång- och cykelvägar. Sedan plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Vi ser varje år över vilka gator och vägar som prioriteras.

Snödagbok ger information

Snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter ger dig information om prioriterade stråk. Där får du också veta mer om röjnings-åtgärder som pågår och insatser som planeras. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Bidra till säker trafik

Vi kan tillsammans öka trafiksäkerhet och framkomlighet och du kan bidra till det. Ett bra sätt är att planera för längre restid och ta det lugnt i trafiken, särskilt vintertid när det snöar. Du kan också lämna synpunkter och tipsa kommunen, till exempel om platser med risk för trafikproblem. Anmäl via "Kontakt och felanmälan".

Kontakt och felanmälan

Har du frågor om eller synpunkter på snöröjning och sandning?Känner du till platser med risk för trafikproblem, sämre framkomlighet och säkerhet på grund av snöfall, halka eller drevsnö?

Felanmäl/lämna synpunkt via webbformulär

Felanmäl/lämna synpunkt via app

Du kan också ringa 090-16 14 61.