Startsida Umeå kommun

Lokalbussar, Ultra

Biljetter, priser och lokala busslinjer

På Länstrafikens webbplats hittar du information om var du kan köpa biljetter, vilka priser som gäller och lokalbussarnas linjer.

Länstrafiken

Länstrafiken ansvarar för marknadsföring och information om lokalbussarna, Ultra. Frågor om Ultra-trafiken besvaras av informationscentralen på 0771-100 110. Länstrafiken är trafikhuvudman och upphandlare av Ultra-trafiken. Transdev är entreprenör och utför Ultra-trafiken.

Kontakt