Startsida Umeå kommun
Rådhusparken

Papperskorgar och skräp

Tycker du att det är skräpigt i Umeå? Nedskräpning är inte det största miljöproblemet, men det är relativt lätt för alla att göra något åt. Det är enkelt att låta bli att slänga skräp.

Du och alla andra Umeåbor ska känna sig stolta över en ren stad. Tillsammans skapar vi invånare, näringsidkare och andra aktörer en ren och inbjudande stad som känns trygg  och trivsam att bo och vistas i.

Kampen mot nedskräpningen fortsätter

När våren kommer intensifieras kampen mot nedskräpningen. Umeå kommun har tagit ett ordentligt tag om nedskräpning och renhållning. Genom fokus på förebyggande arbete har nedskräpningen i centrumfyrkanten minskat med 10 procent från 2011 till 2016. Umeå har legat på en topp tre placering i Sverige de år som mätningarna gjorts.

− Vi har bland annat gjort städarbetet mer synligt, arbetat med bättre förutsättningar och gjort riktade insatser. Samtidigt uppmanar vi alla att dra sitt strå till stacken, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Städningen är ett prioriterat område. Den långsiktiga lösningen är att minska nedskräpning, öka återvinning och att arbeta för en hållbar utveckling. Känslan av trygghet förstärks när det är rent. Det är egentligen inte städningen som är problemet, det är nedskräpningen.

Papperskorgar, skräpsug och samverkan

I första hand har renhållningen i centrum kompletteras med städning på dagtid. Det är här de flesta befinner sig eller passerar igenom. Men många av städinsatser berör hela Umeå.

En ökad samverkan med de aktörer som finns i centrum; fastighetsägare, näringsidkare och restauranger ska också genomföras. Det har också blivit fler papperskorgar utställda, klottersanering inom 48 timmar och städberedskap vid särskilda evenemang. Kommunen har en avancerad skräpsugare (en sorts dammsugare) som klarar att få upp småskräp med framgång.

Alla kan bidra

Alla uppmanas dra sitt strå till stacken för ett renare Umeå. Genom att slänga sitt skräp i papperskorgen, delta i Skräpplockardagarna i slutet av maj, föreslå ställen där det behövs en papperskorg och ta med sig en skräppåse på söndagspromenaden kan alla bidra i stort och smått. En renare stad påverkar i sig attityden och omsorgen om Umeå hos oss alla.

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för alla allmänna platser och gator. Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten. Andra aktörer kan arbeta för goda förutsättningar att minska nedskräpningen, till exempel papperskorgar och minskat emballage och prata med sina kunder/medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt. Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga ditt skräp i papperskorgen.

Läs mer om nedskräpning och renhållning under "Innehåll".

Kontakt

Umeå kommuninformation
090-16 10 10
kommuninfo@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-27

Sidans kortadress: www.umea.se/hallumearent