Startsida Umeå kommun
Bild på hämtning av sand

Smågrus till fastighetsägare

Varje år kan fastighetsägare hämta gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus, inför vintern vid två tillfällen på särskilt angivna platser. Utdelning gör vi normalt på hösten, oftast under senare halvan av oktober. Umeå kommun delar ut smågrus att sanda med. Den är lite grövre och är därför bättre att använda när du ska bekämpa halka.

Vi berättar om datum för utdelningen på den här webbsidan cirka en månad i förväg och annonseras också i lokaltidningarna.

Du får upp till 100 liter smågrus och du ordnar själv med emballage och transport. Normalt sett är detta det enda tillfället som vi delar ut material att bekämpa halkan med. Behöver du mer material att bekämpa halka med kan du köpa det hos leverantörer av grusmaterial.

Sandutdelning

Vanligtvis sker utdelningen i oktober. Datum och klockslag publiceras här på sidan i god tid innan.

Hämta smågrus att sanda din infart

Vid akut behov finns en sandlåda i korsningen Kärrvägen och Löpevägen där du kan hämta smågrus för att sanda din infart. Sandlådan står just utanför grinden till kommunens förråd. Vi fyller på lådan löpande och du kan hämta grus vid vilken tid som helst på dygnet.

Vi kommer framöver att ha sandutlämning i kommundelarna också när vi har ytor och lämpliga sandfickor för det.

Om du har synpunkter och frågor kontakta oss via www.umea.se/felanmalan eller via kommunappen.

Sandlådan finns vid den röda markeringen på kartan

Sandlådan finns vid den röda markeringen på kartan.

Kontakt

Umeå kommuninformation
090-16 10 10
kommuninfo@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/gratisgrus