Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhustorget

Torg och allmänna platser

Nästan alla platser utomhus i Umeå där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus