Startsida Umeå kommun

Övriga tillstånd

Försäljning och servering av livsmedel

Miljö- och hälsoskydd ger tillstånd till (tillfällig och permanent) försäljning och servering av livsmedel. Läs mer om regler för livsmedelshantering på Miljö- och hälsoskydds webbplats.

Byggnationer, tält, scener

Bygglov som ger tillstånd till byggnationer.
När det krävs bygglov och hur man söker bygglov kan du läsa mer om på Bygglovs webbplats

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd, Tillståndsenheten ger tillstånd för servering av alkohol. Innan Miljö- och hälsoskydd fattar beslut ska följande instanser har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Brandförsvar och säkerhet
  • Miljö- och hälsoskydd: livsmedel och hälsoskydd

Läs mer om vad som gäller för serveringstillstånd

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata. Läs mer om trafikanordningsplan.

Kontakt

Gator och parker
090-16 10 00
gatorochparker@umea.se

Mer information

Byggnationer
Bygglov

Livsmedelshantering
Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel

Serveringstillstånd
Miljö- och hälsokydd

Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplan

Tillståndsguide

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus