Startsida Umeå kommun

Arbete för ökad säkerhet

Genom att ha hög säkerhet på gång- och cykelväget vågar fler använda cykeln. Umeå kommun tar årligen fram en trafikdatarapport som bland annat beskriver olycksstatistik inom kommunen. Information om olyckor hämtas från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Aquisition), som är en databas där sjukvården rapporterar skador i trafiken. Den vanligaste olyckstypen i Umeå är fotgängare som skadats i singelolyckor (exempelvis fotgängare som har halkat eller snubblat). Den näst vanligaste olyckstypen är cyklister som skadat sig i singelolyckor, ca 30 % av alla trafikskador. Särskilt olycksdrabbade platser är delar av cykelvägnätet där cykelflödena är stora, samt där utrymmet är begränsat och/eller där körbanan lutar så att hastigheten blir hög.

Åtgärder för att minska antalet olyckor

För att få ner antalet olyckor arbetar vi med ett antal olika åtgärder som t.ex. separering av fotgängare och cyklister, ombyggnad av riskfyllda platser, översyn av hinder och hastighetsdämpning.  

Till exempel på Backenvägen och Nygatan.                                

Umecyklisten

Umeå kommun, med hjälp av NTF, erbjuder alla barn som går årskurs fyra cykelutbild­ningen ”Umecyklisten”. Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter.


Titta på film när klass 4 Hedlundaskolan får sin cykelutbildning.

Titta på film om Umecyklisten (2019).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus