Startsida Umeå kommun

Kartan visar de olika typer av cykelparkeringar som finns i centrum. Klicka på kartan för att se en större bild.

Cykelparkering

Bra cykelparkeringar innebär, utöver bra service till cyklisterna, ett vackrare och mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir istället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt.

I centrum finns olika typer av cykelparkeringar: markerad yta, ramställ, framhjulsställ och ett låst cykelgarage på Cykelstället.

Så parkerar du schyst i Umeå

Att parkera schyst gör det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i Umeås centrum.

Undvik att parkera utmed husväggar. På vissa ställen finns ramcykelställ i trädraden, så att gående tar sig fram på trottoaren på ett bra sätt.

På gågatan i centrum kan du parkera på en markerad vit yta med en P-symbol. Har den markerade ytan ingen symbol ska cyklar inte parkeras där.

Framhjulsställ
ramställ

Framhjulsställ

Ramställ

Framhjulsställ
ramställ

Vit yta markerad med P-symbol på gågatan.

Skylt som markerar yta för cykelparkering.

Vi bygger 600 nya cykelparkeringsplatser

Behovet av cykelparkeringar är som störst i centrumfyrkanten och det är även där Umeå kommuns fokus ligger när det gäller cykelparkering. Det finns idag 1784 cykelparkeringsplatser i centrum. De närmaste åren kommer vi att bygga cirka 600 nya. Och vi kommer att fortsätta arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare.

Tack för att du cyklar!

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-03

Sidans kortadress: www.umea.se/cykelparkering