Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Umeå kommun har tagit fram ett cykeltrafikprogram. Det visar hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Kontakt

Katarina Gref
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.gref@umea.se

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
hanna.ahnlund@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-07

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram