Startsida Umeå kommun
Cykelkarta

Kartor och vägvisning

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten samt i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan man se vart huvudvägnätet går samt läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning mm.

Kartan finns att köpa till självkostnadspris (10 kr) på Visit Umeå turistcenter och i Stadshusets entré. Kartan uppdaterades våren 2016.

Ladda ner

Klicka på länken nedan för att ladda hem cykelkartan i pdf-format.

Cykelkartan (pdf 15 MB)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus