Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om cykling

Hur ser en vinterrustad cykel ut?

En vinterrustad cykel har dubbdäck, lyse med ett fast vitt sken fram, lyse med rött sken bak, reflex i hjulen, ringklocka och om man så önskar ett varmt sadelskydd. Själv ska man ha hjälm och gärna också en reflexväst så att man syns.

Läs om cykling och cykelvägar

På vilken sida gång- och cykelbanan ska man gå/cykla?

Deald gång- och cykelbana vägmärke

På en gemensam gång- och cykelbana ska cyklisten cykla på höger sida i färdriktningen och fotgängaren ska gå på vänster sida i färdriktningen.

Delad gång- och cykelbana vägmärke
Deald gång- och cykelbana vägmärke

På en delad gång- och cykelbana ska cyklisten cykla på höger sida i färdriktningen på sin del av banan. Fotgängarna bör gå på höger sida i färdriktningen på sin del av banan.

Det innebär i båda fallen att fotgängaren möter cyklisten öga mot öga istället för att bli överraskad av en cyklist som kommer bakom ryggen.  Regelverket framgår av Trafikförordningen.

Läs mer om regler för cyklister

Hur fungerar det med cykelöverfarter och cykelpassager?

Läs mer om vad som gäller för cykelpassager och cykelöverfarter.

Vilka gång- och cykelvägar plogar kommunen?

På Umeå kommuns webb finns kartor över vilka gång- och cykelvägar som plogas först.

Titta på kartor över prioriterade gång- och cykelvägar

Det kör bilar på gång- och cykelvägen. Kan ni sätta ut något hinder?

Ibland inkommer önskemål om grind eller annat hinder på en gång- och cykelväg, men utifrån dels en policy som togs 2005 och dels skadestatistik på platser kring grindar kan vi konstatera att grindar och andra hinder inte alltid är en så bra lösning för att:

1) Risken är stor för att någon cyklist i mörker ska köra på och allvarligt skada sig.

2) Hindret försvårar eller rent av gör det omöjligt att sköta driften på ett effektivt sätt. Speciellt gäller detta renhållning och vinterväghållning.

3) Om cyklister varje dag måste sakta ner eller rent av stiga av cykeln för att kunna passera ett hinder, kommer de med all sannolikhet att välja en annan väg eller ett annat färdmedel. Om cyklister på grund av hinder väljer att cykla på en bilgata är hela idén med cykelbanor förfelad.

4) Alla typer av cyklar kommer inte igenom hinder, t.ex. handikappcyklar, tandemcyklar, cyklar med cykelvagn och cyklar med packfickor eller barnsadel. Även de som går med tvilling-/syskonbarnvagn kan ha problem vid dessa hinder.

5) Om cykelbanan är rätt skyltad, är det polisen som har till uppgift att övervaka att de regler och förordningar som finns.

Kommunen har därför beslutat att vara restriktiva med att sätta upp nya grindar. Under 2010 gjordes en översyn av befintliga grindar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus