Startsida Umeå kommun

Vintercykling

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid, då problem med luftföroreningar är som störst, är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra.

Umeå kommunen har tagit fram en kvalitetsdeklaration när det gäller vinterväghållning. I kvalitetsdeklarationen beskrivs kommunens uppdrag, vid vilken mängd av nysnö plogning påbörjas m.m. Syftet med kvalitetsdeklarationen är att sätta ramarna för medborgarnas förväntningar. 

Vi använder oss av metoden sopsaltning för att förbättra möjligheterna till cykling vintertid.

Läs mer om snöröjning och sopsaltning.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus