Startsida Umeå kommun
Bild på karta av gågatan i Umeå

Kartan visar vilka delar som är gågata (orange markering) och vilka delar som är gågata men även har fordonstrafik förbjuden vissa tider (grön markering).

Trafik på gågatan

På gågatan rör vi oss i promenadtakt. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.  För att tydliggöra dessa regler har Umeå kommun tagit fram ett informationsblad som på ett lättsamt sätt förklarar hur man ska röra sig på gågatan.

Ögonkontakt, hänsyn och samspel gäller alltid

Oavsett hur du tar dig fram hjälper ögonkontakt, hänsyn och samspel oss att färdas säkert. Det gäller alltid. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.

Så här gör du

En del av Kungsgatan, delen Västra Esplanaden - Vasagatan är gågata. Även en del av Rådhusesplanaden är gågata. Där det sitter en tilläggstavlan visar den vilka tider förbud mot fordonstrafik råder. Tekniska nämnden har tidigare beslutat vilken del av gågatan som ska ha förbud för fordonstrafik. Kartan ovan visar vilka regler som gäller och var de gäller.

På gågatan får både gående, cyklister och motordrivna fordon röra sig, men gående har alltid företräde. Här sker allt i gångfart.

Mellan Renmarkstorget och Vasagatan är fordonstrafik förbjuden, vardagar klockan 10–18 (lördagar klockan 10–15). Tänk på att även cykeln räknas som ett fordon så mellan dessa tiden ska du leda din cykel.

Bild på vägmärke gågata med tilläggsskylt

Gågata

Gå i din egen takt. Som gående har du företräde på gågatan.

Cykla i gångfart. Som cyklist ska du lämna företräde åt gående.

Kör i gångfart och lämna företräde åt gående.


Bild på vägmärke gågata med tilläggsskylt

Gågata med fordonstrafik förbjuden

Gå i din egen takt. Som gående har du företräde på gågatan.

Du ska leda din cykel klockan 10–18 (10–15).

Varutransporter ska ske före klockan 10 eller efter klockan 18.


 

Bild på vägmärke gågata upphör

Gågata upphör

Gågatan upphör vid detta vägmärke.


 

Så här säger trafikreglerna

På en gågata får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart och här räknas även cykeln som ett fordon. Fordon får inte parkeras på annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

På en gågata får motorfordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleverenser till eller från butiker, transporter av gods eller boende med adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell samt transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågata. 

Kungsgatan, delen mellan Renmarkstorget – Vasagatan är reglerad som gågata med en tilläggstavla som säger att fordonstrafik är förbjuden klockan 10-18 på vardagar och lördagar klockan 10-15. Det innebär att inga motorfordon eller cyklar ska köra där mellan dessa tider. Det är tekniska nämnden som har beslutat att fordonstrafik förbjuden mellan dessa klockslag.

Läs mer om trafikregler för gågata på Transportstyrelsens webbplats

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Sidan har granskats 2019-10-21

Sidans kortadress: www.umea.se/gagatan