Startsida Umeå kommun
Händer bildar ett hjärta

Kärleksvecka på Midgårdsskolan

Vecka 7, 11–15 februari, har Midgårdsskolan tema kärlek. Temat sträcker sig över hela skolan och behandlar ämnet på olika sätt både i och utanför undervisningen.

Måndag 11 februari inleds kärleksveckan med Ögonblicksteaterns föreställning ”Killarna” som belyser en normkreativ relation mellan killar.

Under veckan arbetar Språkintroduktion kursövergripande och belyser flera aspekter av temat bl.a. genom att prata om relationer, lust, etik, moral, normer och lagar. Under veckan får eleverna delta i workshops med värderingsövningar, bildanalyser och etiska dilemman samt lära sig om Sveriges lagar, till exempel samtyckeslagen.

På de nationella programmen integreras ämnet i befintlig undervisning i de fall där det är lämpligt. Eleverna i årskurs 1 går även på en föreläsning med Fatta!. Föreläsningen utgår från samtyckeslagen och behandlar bl.a. frågan om hur vi själva bidrar till att skapa spelregler i en samtyckeskultur.

Mellan lektionerna pågår aktiviteter i skolans gemensamma utrymmen. Skolans bibliotek lyfter upp ämnet och tar fram litteratur och tidskrifter på temat kärlek och i cafeterian finns möjlighet att pyssla samt en öppen scen som är tillgänglig för elevframträdanden i form av till exempel musik. Veckan avslutas med ett uppträdande fredag 15 februari klockan 11.30–12.30.

Midgårdsskolan samarbetar också med Vän i Umeå som under veckan anordnar ett Språkcafé för att främja integration.

Om Språkintroduktion:

Språkintroduktion är ett program för elever i åldern 16–20 år som är nya i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9. Språkintroduktion på Midgårdsskolan är en heterogen grupp med elever från hela världen.

Under kärleksveckan har personal på Språkintroduktion förankrat kursplanernas mål och styrdokument inom ett flertal ämnen; ex. religion, samhällskunskap, biologi, bild och svenska och skapat olika workshops på temat kärlek. Workshopsen är anpassade utifrån olika språkliga nivåer då elevernas svenskakunskaper och förståelse för samhället varierar.

Kontakt

Ibrahim Alhakim
biträdande rektor Språkintroduktion
Midgårdsskolan
070-645 23 45
ibrahim.alhakim@umea.se

Minna Toivo
lärare Språkintroduktion
Midgårdsskolan
minna.toivo@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.