Startsida Umeå kommun

Skolplaceringar färdiga inför årskurs 7

Nu är skolplaceringarna till årskurs 7 färdiga och vårdnadshavare får under vecka 13 besked om skolplacering inför hösten 2019. Alla elever har fått placering utifrån sitt förstahandsval. Det oavsett om vårdnadshavare gjort ett aktivt önskemål om skola eller förväntat sig en plats på skola nära hemmet.

– Resultatet stämmer väl överens med vad utredningen av skolstruktur för 7–9 visade där den centralt belägna Maja Beskowskolan skulle fylla många platser. Det är klart att ett så stort tillskott av elevplatser på ett års sikt påverkar andra skolors elevantal. Med cirka 700 fler högstadieelever i Umeå tätort de kommande åren så kommer både Maja Beskowskolan och andra skolor att behövas, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Maja Beskowskolan ska bidra till att hantera den totala ökningen av antalet elever i årskurserna 7–9 i Umeå.

Skolplaceringarna inför förskoleklass pågår fortfarande och är ännu inte klart.


Skolplacering årskurs 7

Skola

Skolplacerade elever 25 mars 2019

Bräntbergsskolan

49

Carlshöjdsskolan

45

Ersängsskolan

37

Grubbeskolan

106

Hagaskolan

119

Hörnefors centralskola

30

Linneaskolan

53

Maja Beskowskolan

157

Obbola skola

40

Sjöfruskolan

77

Storsjöskolan

79

Sävar skola

84

Teg centralskola

97

Västangård skola

77

Ålidhemsskolan

68

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37 moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61 elisabet.zachrisson@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg
070-327 84 74 gunnar.olofsson@umea.se