Startsida Umeå kommun
Skola, illustration

Sök skola senast 20 januari

Ni som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 på högstadiet kan söka vilken skola ni vill att ert barn ska gå i till hösten. Registrera era önskemål om skola i e-tjänsten som är öppen 7–20 januari.

Registrera era önskemål om skola via e-tjänsten även om ni ställer ert barn i kö till fristående skola eller söker plats både till kommunal och fristående skola. Det finns möjlighet att i ansökan ange 1–3 önskemål om skola.

E-tjänsten och mer information om att söka skola finns på:
www.umea.se/sokaskola