Startsida Umeå kommun

Studier inom vuxenutbildningen

Här kan du läsa mer om de kurser som finns inom grundläggande och gymnasial nivå. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och sätter själv ihop ditt studiepaket av olika kurser. 

Är du osäker din kunskapsnivå i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik, erbjuds nivåtest.

Vi erbjuder även kurspaket för lärlings- och yrkesutbildning som speglar arbetsmarknadens behov. Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare tillsammans med en lärare planerar och ansvarar för den studerandes utbildning.

Studieformer

Schemalagd undervisning

Du läser du på dagtid, flera träffar i veckan.

Distans med träffar

Distans med träffar innebär att du studerar på egen hand med en lärare som handledare. Ni träffas vid uppgjorda tillfällen för planering, uppföljning samt hjälp, stöd och möjlighet att ställa ämnesspecifika frågor. Kurserna kan ha obligatoriska träffar för exempelvis examinering och laborationer. I övrigt sker kommunikation och inlämning av uppgifter via Internet.

Denna utbildningsform passar dig som har god förmåga att med handledning studera på egen hand. Det passar dig som arbetar eller av andra anledningar inte har möjlighet eller vill följa en platsbunden undervisning. Handlednings­tillfällena ger den studieovana en trygghet genom den personliga kontakten med handledaren.

Du behöver ha tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och internet­uppkoppling.

Distans

Distans innebär att du själv bestämmer på vilka tider du studerar.

All kommunikation med utbildningsanordnaren sker via internet. Du behöver ha tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Denna utbildningsform passar dig som har förutsättningar att bedriva själv­studier.

Slutprov i kursen sker via webbkamera eller på plats i lokal. I vissa kurser ingår dessutom nationellt prov. Det nationella provet görs på plats hos utbildnings­anordnaren.

Kontakt

Centrum för vuxenutbildning
090-16 17 20
vuxenutbildningen@umea.se

Besöksadress:
Sveagatan 8