Startsida Umeå kommun

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Umeå kommuns elevhälsa är uppdelad mellan för- och grundskolan och gymnasiet.

Undersidor

Sidan har granskats 2019-10-07

Sidans kortadress: www.umea.se/elevhalsa