Startsida Umeå kommun

Elevhälsa, gymnasieskolan

Elevhälsoteam

Varje gymnasieskola har lokala elevhälsoteam med tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.

Se respektive skolas webbplats för kontaktuppgifter.

Kontakt

Elevhälsan, gymnasieskolan
elevhalsan.gy@umea.se

Åza Hortell
elevhälsochef
090-16 12 75
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Carina Claesson Söderström
Enhetschef
070-686 37 07
carina.soderstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus