Startsida Umeå kommun
Karta, busskortskoll

Klicka på bilden eller länk på sidan för att öppna busskortskoll, en karta för att kolla om du har rätt till busskort.

Busskort för elever i gymnasiet

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Sexilometersgränsen beräknas utifrån närmast möjliga cykelväg på sommaren, det vill säga en kombination av gator, vägar och cykelbanor.

Du som får busskort och har mer än fyra kilometer från bostaden till busshållplats kan dessutom söka resetillägg:

  • 4–7 kilometer, 538 kronor per månad
  • mer än sju kilometer, 670 kronor per månad

Ansök om busskort 

För att ansöka om busskort, kontrollera först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress på den digitala kartan:

Busskortskoll, karta för att kolla om du har rätt till busskort

Läs mer om om hur kartan beräknar avståndet från hemmet till skolan.

Om du är berättigad till busskort, får du en länk till en digital blankett att fylla i. Du som har växelvis boende, fyll i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt, kontakta busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar åk 1 kommer din mentor att hjälpa dig på uppropsdagen.

Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort här. Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på din skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Observera att detta gäller inte för dig som bor i Vindelns kommun. Du ansöker själv om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun.

När du har fått busskort

Kortet är personligt och berättigar dig till två resor per dag på valfri linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten eller Ultra. Kortet gäller under skoldagar.

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än sex kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

 

Så beräknar kartan avståndet från hemmet till skolan

Busskortskollen är framtagen i samarbete med Umeå kommun Lantmäteri.

Vid nätverksanalyser (ruttplanering) används geografiska punkter (i detta fall adresspunkter) och väglänkar (vägnät). Väglänkarna är tagna från NVDB 2013 (Nationell vägdatabas) där Umeå kommun, Trafikverket, skogsaktörer mm lägger in vägar (väglänkar). NVDB innehåller inte t ex stigar, privata gång- och cykelvägar. Stora vägar (tex E4, E12) togs bort inför ruttplaneringen då dessa inte är lämpliga att cykla eller gå på, dvs analysen baseras mestadels på kommunens vägnät. Adresspunkterna inom Umeå kommun återfinns på ingång, dvs ytterdörr eller infart (gäller mestadels landsbygd). Skolornas adresspunkter ligger oftast på huvudentrén.

Ruttplaneringens förfarande:
Genom att ange en adresspunkt vid en skola och 6 km som avstånd från adresspunkten, simulerar programvaran fram en polygon/yta som visar inom vilket område avståndet är max 6 km från given adress om man rör sig efter de väglänkar som används i analysen. Alla avstånd är mätta längs befintliga vägar, inte fågelvägen. Detta gäller för alla skolor som finns med i Busskortskollen, de visas som röda halvtransparenta ytor i webbkartan. I webbkartan genererar sedan de sökta adresser som ligger inom polygonen för vald skola ett svar om ”Nej till busskort” medan de adresser som ligger utanför polygonen får ett svar om ”Ja till busskort”.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus