Startsida Umeå kommun
Karta, busskortskoll

Klicka på bilden eller länk på sidan för att öppna busskortskoll, en karta för att kolla om du har rätt till busskort.

Busskort för elever i gymnasiet

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Sexilometersgränsen beräknas utifrån närmast möjliga cykelväg på sommaren, det vill säga en kombination av gator, vägar och cykelbanor.

Du som får busskort och har mer än fyra kilometer från bostaden till busshållplats kan dessutom söka resetillägg:

  • 4–7 kilometer, 538 kronor per månad
  • mer än sju kilometer, 670 kronor per månad

Ansök om busskort 

För att ansöka om busskort, kontrollera först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress på den digitala kartan:

Busskortskoll, karta för att kolla om du har rätt till busskort

Om du är berättigad till busskort, får du en länk till en digital blankett att fylla i. Du som har växelvis boende, fyll i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt, kontakta busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar åk 1 kommer din mentor att hjälpa dig på uppropsdagen.

Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort här. Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på din skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

När du har fått busskort

Kortet är personligt och berättigar dig till två resor per dag på valfri linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten eller Ultra. Kortet gäller under skoldagar.

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än sex kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

Kontakt

Kontakta respektive gymnasieskola för frågor om ansökan om busskort:
Skolornas kontaktuppgifter

För generella frågor om ansökan:

Nicole Damen
skoladministratör
090-16 12 20
nicole.damen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus